ทำเนียบผู้อุปการะทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
งบมหาวิทยาลัย
งบภายนอก
ประเภทงบประมาณ
ข้อมูลไตรมาส

งบประมาณทั้งหมด (บาท)
 • ไตรมาส 1
  งบประมาณรวม
 • ไตรมาส 2
  งบประมาณรวม
 • ไตรมาส 3
  งบประมาณรวม
 • ไตรมาส 4
  งบประมาณรวม
Enable both scrolling & backdrop
# ชื่อทุน เงินทุน
© Copyright 2020, All Rights Reserved. Student Welfare Services (Scholarship) Division of Student Affairs, Walailak University. Customed by: Kwanjai Nakararueng, Chatchathep Meekaew