ทำเนียบผู้อุปการะทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
งบมหาวิทยาลัย
งบภายนอก
ประเภทงบประมาณ
ข้อมูลไตรมาส
 • ไตรมาส 1
  งบประมาณรวม
 • ไตรมาส 2
  งบประมาณรวม
 • ไตรมาส 3
  งบประมาณรวม
 • ไตรมาส 4
  งบประมาณรวม
 • ไม่ระบุ
  งบประมาณรวม
จำนวนผู้ได้รับทุน คน
จำนวนผู้มอบทุน แหล่งทุน
รวมมูลค่าทุนทั้งหมด บาท
© Copyright 2020, All Rights Reserved. Student Welfare Services (Scholarship) Division of Student Affairs, Walailak University. Customed by: Kwanjai Nakararueng, Chatchathep Meekaew